Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023

Tin tức

Tin tức

Quăng mình vào chốn Thiền Môn- Hành Trình cùng báo Giác Ngộ (tiếp theo)

CHƯƠNG 4: Cơn mưa đá-  Bát kỉnh pháp là thử thách dành cho tăng … Nhà bếp chùa Vĩnh Nghiêm tiếp giáp con mương chảy...

Quăng mình vào chốn Thiền Môn- Hành Trình cùng báo Giác Ngộ (tiếp theo)

Chương 3: Cơn mưa pháp ...Thật may mắn cho tôi kịp nhận thức sai trái của mình để mà chăm chú lắng nghe. Không chỉ...

Quăng mình vào chốn Thiền Môn : Hành Trình cùng báo Giác Ngộ ( tiếp theo)

Chương 2: HÒA BÌNH LÊN TIẾNG KÌA. Hòa bình lên tiếng kìa Sáng ngày mười sáu sau thời kinh sớm tôi lặp lại lời dặn...

Quăng Mình Vào Chốn Thiền Môn:- Hành Trình cùng báo giác ngộ

Đọc sách của Hòa thượng Thiện Hoa, tôi rất tâm đắc với ý “người xuất gia cần phải có 3 giai đoạn”. 1. Khi còn trẻ...

THÔNG BÁO : Tổ chức khóa  tu Xuất gia gieo duyên khóa 11 năm 2023

Ban Tổ chức các khóa tu học Xuất gia gieo duyên  kính thông báo: Xuất gia là một bước chuyển mình rất lớn trên con...

Kiên Giang : Phân Ban GĐPT Kiên Giang đã tổ chức trại họp bạn ngành Thiếu – Lục Hòa XIII – 2023

(CPL) : Vào ngày 29 và 30/4/2023, Phân Ban GĐPT Kiên Giang đã tổ chức trại họp bạn ngành Thiếu mang tên Lục Hòa...

Kiên Giang: Trung Tâm Thiền Tập Bửu Thọ tổ chức an vị Đức Bổn Sư và Lễ Hội Quán Thế Âm

Ngày 9-4, chư Tăng chùa Bửu Thọ (Xã.Mong Thọ A, H.Châu Thành) đã tổ chức an vị Đức Bổn Sư sau 4 năm hoàn...

Bắt đầu dịch chuyển tòa chánh điện Đại Hùng ở chùa Diệu Đế (Huế)

Ngày 14-9, nhóm thợ do ông Nguyễn Văn Cư (biệt danh “Thần đèn”) chỉ đạo bắt đầu công việc dịch chuyển tòa chánh điện...

Trở về với mẹ

Đi học về, tôi phải xuống chuồng ngựa, xách hai xô nước lớn từ hồ vào chuồng cho ngựa trong những ngày mùa đông,...

Ra mắt sách : Hành Trình cùng báo Giác Ngộ

Ngày mùng 1 tháng 7 nhâm Dần( 29/8/2022) tại TX Ngọc Quy HT Viện chủ TTTT Bửu Thọ ( Kiên giang) đã nhận lời...

CÁC BÀI VIẾT KHÁC