Quăng đời minh vào chốn Thiền Môn- Hành Trình cùng báo Giác Ngộ ( tiếp theo)

175
Chương 5: Biển Phật pháp mênh mông bao la mà tôi như một con thuyền.
Toàn giảng đường “ồ” lên khi thầy Hiển Pháp thông báo cuộc thi diễn giảng. Những gì từng cá nhân ngẫm nghĩ và bàn luận với huynh đệ cùng ý hướng, rồi thành nhóm và bàn cải giữa nhóm này với nhóm kia, giờ đây có dịp trình bày trước đông đảo chư tăng và quý Hoà thượng. Hơn cả một cơ hội được trình bày, chúng tôi còn phải chứng tỏ mình xứng đáng với khoá An cư này, bởi vì chúng tôi được xem là thế hệ kế cận tiếp bước các Hoà thượng trong công cuộc hoằng pháp…