Thứ Bảy, Tháng Chín 30, 2023

Vấn đáp tu học

Vấn đáp Vấn đáp tu học

Tại sao Ngài A Nan cách Phật 25 năm mà nói lại lời Phật dạy ?

HỎI: Được biết, ngài A Nan sinh ra vào ngày Phật thành đạo và năm 25 tuổi mới xuất gia. Như vậy, Phật thành...

Phật thành đạo và sao gọi là Bích Chi Phật,Duyên Giác ?

HỎI: Sau khi Phật thành đạo, Ngài thuyết pháp Tứ đế cho năm anh em Kiều Trần Như trước hay thuyết kinh Hoa Nghiêm trước...

Phải chọn bạn như thế nào theo lời Phật dạy?

Đức Phật dạy phải chọn bạn như thế nào? Chọn thiện hữu tri thức mà giao du, nghĩa là người bạn lành. Có nhiều...

Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự đồng ma thuyết có mâu thuẫn không?

Hỏi:Trong kinh văn nhà Phật có câu: "Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự đồng ma thuyết có mâu...

Thời gian nhập thất hay ba tháng an cư kiết hạ sẽ không bao giờ ra ngoài dù cha mẹ hay Thầy Tổ...

Hỏi: Có vị phát nguyện trong thời gian nhập thất hay  ba tháng an cư kiết hạ sẽ không bao giờ ra ngoài dù...

Phật trong nhà không thờ lại thờ Thích ca ngoài đường”, nghĩa là gì ? 

 Hỏi: Tôi nghe nhiều người nói : “Phật trong nhà không thờ lại thờ Thích ca ngoài đường”, nghĩa là gì ?   Trả Lời :...

Ý nghĩa của 3 lạy như thế nào?

Hỏi: Tôi là một Phật tử thường đến Chùa có nghe các vị giảng sư giảng nhưng chưa hiểu rõ về lạy 3 lạy,...

Thế nào là tứ y ?

HỎI: Xin cho con biết xuất xứ của giáo lý Tứ y (y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí...

Tu Bát Quan Trai?

HỎI: Chúng con được biết, người Phật tử phát nguyện thọ trì Bát quan trai giới thì công đức vô lượng. Xin cho biết...

Món chay giả mặn nên chăng?

HỎI: Vừa rồi tôi được biết thông tin qua một bản photocopy về một bài báo của Trần Thế Tài (từ Đài Loan gởi...

CÁC BÀI VIẾT KHÁC