Thứ Sáu, Tháng Tám 6, 2021

Vấn đáp

Vấn đáp

Cháy nhà sẽ ra mặt chuột

Có một con chuột bị mèo đuổi, vô tình chui vào trong tượng Phật trên chùa và làm tổ ở đó... Từ ngày chui vào...

Nhìn lại thân mình

Có một ông lão mù ngồi xin ăn lặng lẽ bên vệ đường. Phố xá đông đúc người qua lại nhưng ai nấy cũng...

Lợi ich của thực hành chánh niệm

Chánh niệm là sự an trú tâm ý vào các thiện pháp, là sự nhớ nghĩ chơn chánh, đúng đắn, không bị các bất...

Tại sao Ngài A Nan cách Phật 25 năm mà nói lại lời Phật dạy ?

HỎI: Được biết, ngài A Nan sinh ra vào ngày Phật thành đạo và năm 25 tuổi mới xuất gia. Như vậy, Phật thành...

Phật thành đạo và sao gọi là Bích Chi Phật,Duyên Giác ?

HỎI: Sau khi Phật thành đạo, Ngài thuyết pháp Tứ đế cho năm anh em Kiều Trần Như trước hay thuyết kinh Hoa Nghiêm trước...

Phải chọn bạn như thế nào theo lời Phật dạy?

Đức Phật dạy phải chọn bạn như thế nào? Chọn thiện hữu tri thức mà giao du, nghĩa là người bạn lành. Có nhiều...

Cách đọc tụng,trì kinh như thế nào?

HỎI: Tụng kinh không dùng mõ vì làm phiền toái người chung quanh. Có thể đọc kinh ở chỗ bàn làm việc, đọc không...

Xin cho biết cách thức ngồi thiền ?

HỎI: Phương pháp thiền quán niệm hơi thở, nhưng không học hỏi “kỹ thuật” ngồi thiền như thế nào cho đúng cách. Nay có...

Hôn nhân khác tôn giáo theo PG như thế nào?

Hỏi: Là một Phật tử thuần thành, yêu thương một bạn gái theo đạo Thiên Chúa. Bbàn về tương lai xa chúng cháu đã...

Xin giải thích ” Giới vực tỉnh giác” trong thiền Minh sát tuệ?.

HỎI:Thiền minh sát, thấy có nói đến "Giới vực tỉnh giác”, vậy xin giải thích thật rõ ràng để  nương theo đó thực hành. TRẢ...

CÁC BÀI VIẾT KHÁC