Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023

Vấn đáp

Vấn đáp

Một cách hiểu giản dị về chữ nghiệp (Karma) trong Phật giáo

Theo giáo lý Tứ Thánh đế của Phật giáo, nguyên nhân của sinh tử luân hồi chính là ba độc: tham, sân, si. Ba...

Tôn giáo giữa đại dịch: Trường hợp Phật giáo

Ngoài việc thay đổi các thể thức và thực hành tôn giáo, Covid-19 cũng đã khơi mào cho các loại phân tích và tranh...

Huệ Khả được y

Tổ sư Đạt ma lúc gần viên tịch gọi môn đồ đến bảo: -Các ngươi theo ta học đạo đã từ lâu.Bây giờ hãy nói...

Cháy nhà sẽ ra mặt chuột

Có một con chuột bị mèo đuổi, vô tình chui vào trong tượng Phật trên chùa và làm tổ ở đó... Từ ngày chui vào...

Nhìn lại thân mình

Có một ông lão mù ngồi xin ăn lặng lẽ bên vệ đường. Phố xá đông đúc người qua lại nhưng ai nấy cũng...

Lợi ich của thực hành chánh niệm

Chánh niệm là sự an trú tâm ý vào các thiện pháp, là sự nhớ nghĩ chơn chánh, đúng đắn, không bị các bất...

Tại sao Ngài A Nan cách Phật 25 năm mà nói lại lời Phật dạy ?

HỎI: Được biết, ngài A Nan sinh ra vào ngày Phật thành đạo và năm 25 tuổi mới xuất gia. Như vậy, Phật thành...

Phật thành đạo và sao gọi là Bích Chi Phật,Duyên Giác ?

HỎI: Sau khi Phật thành đạo, Ngài thuyết pháp Tứ đế cho năm anh em Kiều Trần Như trước hay thuyết kinh Hoa Nghiêm trước...

Phải chọn bạn như thế nào theo lời Phật dạy?

Đức Phật dạy phải chọn bạn như thế nào? Chọn thiện hữu tri thức mà giao du, nghĩa là người bạn lành. Có nhiều...

Cách đọc tụng,trì kinh như thế nào?

HỎI: Tụng kinh không dùng mõ vì làm phiền toái người chung quanh. Có thể đọc kinh ở chỗ bàn làm việc, đọc không...

CÁC BÀI VIẾT KHÁC