Thứ Bảy, Tháng Hai 24, 2024

Kinh văn

Kinh văn

Kinh Chuyển Pháp luân: Bài kinh đầu tiên của Đức Phật

Giáo lý Tứ diệu đế với bốn chân lý vượt lên trên mọi tác động của điều kiện bên ngoài, bàn về bản chất...

Mối quan hệ tình bạn theo tinh thần kinh Hiền Nhân

Giáo lý đạo Phật không chỉ nói về những vấn đề “xuất thế”, mà Đức Phật cũng đã rất chú trọng về vấn đề...

Giáo lý đạo Phật là nền tảng xây dựng hạnh phúc gia đình

Trong bốn chúng đệ tử Phật, số lượng xuất gia so với số lượng tại gia có sự chênh lệch rất lớn, bởi số...

Ẩn dụ Chuột trong kinh Phật

Ba tạng Kinh, Luật, Luận của Phật giáo là một kho tàng văn học khổng lồ, phản ảnh mọi phương diện của cuộc sống....

Kinh Bốn Niệm Xứ

I. Giới thiệu: Bản kinh " Bốn Niệm Xứ " nầy rút ra từ Tương ưng Bộ (Samyuttanikaya), tập V, trang 141. Tu thư Phật...

Kinh Nhân Quả

Một hôm Phật ở nước Xá Vệ rừng Kỳ Ðà vườn ông Cấp Cô Ðộc, tôi nghe như vầy: Khi ấy vua Ba Tư Nặc...

Giữ gìn cây pháp (*)

Một thời, Đức Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ, Tôn giả Dhammika trú tại chỗ sinh...

Vô minh và giác ngộ qua lăng kính Viên Giác

Điều làm cho Đức Thế Tôn ngạc nhiên nhất ngay sau khi giác ngộ là nhận ra rằng tất cả mọi chúng sanh đều...

Xa & gần

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có bốn sự việc này, rất xa, rất...

Kinh Từ Bi

  Người hằng mong thanh tịnh Nên thể hiện pháp lành,  Có khả năng, chất phác, Hiền hòa, không kiêu mạn, Sống dễ dàng, tri túc, Thanh đạm không rộn...

CÁC BÀI VIẾT KHÁC