Thứ Tư, Tháng Năm 27, 2020

Kinh văn

Kinh văn

Ẩn dụ Chuột trong kinh Phật

Ba tạng Kinh, Luật, Luận của Phật giáo là một kho tàng văn học khổng lồ, phản ảnh mọi phương diện của cuộc sống....

Kinh Bốn Niệm Xứ

I. Giới thiệu: Bản kinh " Bốn Niệm Xứ " nầy rút ra từ Tương ưng Bộ (Samyuttanikaya), tập V, trang 141. Tu thư Phật...

Kinh Nhân Quả

Một hôm Phật ở nước Xá Vệ rừng Kỳ Ðà vườn ông Cấp Cô Ðộc, tôi nghe như vầy: Khi ấy vua Ba Tư Nặc...

Giữ gìn cây pháp (*)

Một thời, Đức Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ, Tôn giả Dhammika trú tại chỗ sinh...

Vô minh và giác ngộ qua lăng kính Viên Giác

Điều làm cho Đức Thế Tôn ngạc nhiên nhất ngay sau khi giác ngộ là nhận ra rằng tất cả mọi chúng sanh đều...

Xa & gần

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có bốn sự việc này, rất xa, rất...

Kinh Từ Bi

  Người hằng mong thanh tịnh Nên thể hiện pháp lành,  Có khả năng, chất phác, Hiền hòa, không kiêu mạn, Sống dễ dàng, tri túc, Thanh đạm không rộn...

Kinh diệt trừ phiền giận

Ðây là những điều tôi đã được nghe, hồi Phật còn cư trú trong tu viện Cấp Cô Ðộc, rừng Thắng Lâm, tại thành...

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

Con cọp dễ thương

Xưa, có một thiền sư sống ẩn dật tại một thâm sơn cùng cốc nọ. Trong một dịp tình cờ sư nhặt được một chú...