Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023

Kinh văn

Kinh văn

Kinh diệt trừ phiền giận

Ðây là những điều tôi đã được nghe, hồi Phật còn cư trú trong tu viện Cấp Cô Ðộc, rừng Thắng Lâm, tại thành...

CÁC BÀI VIẾT KHÁC