Thứ Tư, Tháng Tư 1, 2020

Giới thiệu

Giới thiệu

Tâm thư

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  Kính thưa chư tôn đức Tăng Ni và đọc giả Phật tử, Cách đây khoảng trên 15...

Trung tâm thiền tập Bửu Thọ

Chùa  Bửu Thọ nay là Trung tâm Thiền Tập Bửu Thọ hiện ở xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, thuộc hệ...

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

Sư Ðệ

Thiền sư Bankei có rất nhiều đệ tử đoanh vây để học pháp. Trong số đó có một chú đệ tử nhỏ thường hay ăn...