Thứ Ba, Tháng Mười Một 30, 2021

Giới thiệu

Giới thiệu

Gương hạnh thầy tôi

LBT: Thầy Thích Trí Hoa viên tịch ngày mùng 2 tháng 05 năm Tân Hợi- 1971  tại Chùa Bửu Thọ xã Mong Thọ A...

Tâm thư

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  Kính thưa chư tôn đức Tăng Ni và đọc giả Phật tử, Cách đây khoảng trên 15...

Trung tâm thiền tập Bửu Thọ

Chùa  Bửu Thọ nay là Trung tâm Thiền Tập Bửu Thọ hiện ở xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, thuộc hệ...

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

Phật chủng tùng duyên khởi

(Chú thích: Từ đoạn này trở về sau, Niệm Phật Đường sẽ được gọi là chùa, bời vì sau khi thống nhất Giáo Hội...