Thứ Tư, Tháng Sáu 7, 2023

Tin tức

Tin tức

Trung tâm Thiền Tập Bửu Thọ tổ chức “xuất gia gieo duyên năm  thứ 11

Ngày 3 tháng 6 2023 tại TTTT Bửu Thọ  theo truyền thống hằng năm vào mùa An cư Kiết Hạ tại chổ của Chư...

Quăng đời minh vào chốn Thiền Môn: Hành trình cùng báo Giác Ngộ ( tiếp theo)

Chương 7 : Hoài bão phụng sự ... Khóa An cư chùa Vĩnh Nghiêm lần đó cho tôi có dịp thân cận với các vị...

Quăng minh vào chốn thiền môn- Hành Trình cùng báo Giác Ngộ ( tiếp theo)

Chương 6 : Tôi như một cái kệ chứa đựng và trưng bày kinh sách Cuộc thi diễn giảng năm đó tôi đạt giải nhất...

Quăng đời minh vào chốn Thiền Môn- Hành Trình cùng báo Giác Ngộ ( tiếp theo)

Chương 5: Biển Phật pháp mênh mông bao la mà tôi như một con thuyền. Toàn giảng đường “ồ” lên khi thầy Hiển Pháp thông...

Quăng mình vào chốn Thiền Môn- Hành Trình cùng báo Giác Ngộ (tiếp theo)

CHƯƠNG 4: Cơn mưa đá-  Bát kỉnh pháp là thử thách dành cho tăng … Nhà bếp chùa Vĩnh Nghiêm tiếp giáp con mương chảy...

Quăng mình vào chốn Thiền Môn- Hành Trình cùng báo Giác Ngộ (tiếp theo)

Chương 3: Cơn mưa pháp ...Thật may mắn cho tôi kịp nhận thức sai trái của mình để mà chăm chú lắng nghe. Không chỉ...

Quăng mình vào chốn Thiền Môn : Hành Trình cùng báo Giác Ngộ ( tiếp theo)

Chương 2: HÒA BÌNH LÊN TIẾNG KÌA. Hòa bình lên tiếng kìa Sáng ngày mười sáu sau thời kinh sớm tôi lặp lại lời dặn...

Quăng Mình Vào Chốn Thiền Môn:- Hành Trình cùng báo giác ngộ

Đọc sách của Hòa thượng Thiện Hoa, tôi rất tâm đắc với ý “người xuất gia cần phải có 3 giai đoạn”. 1. Khi còn trẻ...

THÔNG BÁO : Tổ chức khóa  tu Xuất gia gieo duyên khóa 11 năm 2023

Ban Tổ chức các khóa tu học Xuất gia gieo duyên  kính thông báo: Xuất gia là một bước chuyển mình rất lớn trên con...

CÁC BÀI VIẾT KHÁC