Trung tâm Thiền Tập Bửu Thọ tổ chức “xuất gia gieo duyên năm  thứ 11

220

Ngày 3 tháng 6 2023 tại TTTT Bửu Thọ  theo truyền thống hằng năm vào mùa An cư Kiết Hạ tại chổ của Chư Tăng trụ xứ, quý thầy đã tổ chức cho 24 Phật tử được cạo tóc xuất gia gieo duyên với sự chứng minh của HT viện chủ Thich Thiện Bảo và TT trụ trì Thich Minh Hiệp cùng với chư tăng.

Sau phần yết ma tác pháp đối thú An cư  của Chư Tăng theo Tỳ ni Luật tạng là phần truyền 10 giới Xuất gia Gieo Duyên, truyền y bát cho quý Phật tử theo truyền thống.

Trong phần đạo từ Hòa thượng viện chủ đã nói “ Suốt 11 lần trong 10 năm ( 2013-2023)  quý thầy đã tạo duyên cho người Phật tử tham gia tu học cùng chư Tăng trong 3 tháng có hơn 231 Phật tử tham gia tu học, tuy mỗi người do hoàn cảnh có người 1 tuần,1 tháng và cũng có Phật tử phát tâm tu học suốt 3 tháng hạ…  tôi mong đây là duyên lành là cơ hội cùng chư Tăng tu học yểm trợ cho người xuất sĩ và trợ duyên cho người Phật tử cùng tinh tấn hơn trong mùa An Cư Kiết Hạ tại bổn tự..”

                                    Niêm hương bạch Phật tại Thiền đường Đất Phù Sa 

   

                               

                                                                                 Thiện Sơn