Kiên giang: Chùa Bửu Thọ tổ chức Cổ Phật Khất thực nhân  kỷ niệm 10 năm (2013-2023) ngày mở khóa Tu Xuất gia Gieo Duyên.

1163

(CPL): Ngày 02/07/2023 tại Chùa Bửu Thọ Châu Thành Kiên giang đã tổ chức Cổ Phật Khất thực nhân kỷ niệm 10 năm ngày khóa Tu xuất gia Gieo Duyên với sự chứng minh của HT viện chủ Thich Thiện Bảo và TT trụ trì Thich Minh Hiệp cùng chư Tăng Chùa Bửu Thọ, Nguyên Hương Q3 TP HCM với hơn 500 quý Phật tử Tp HCM và Kiên giang đến tham dự .

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm 10 năm ( 2013-2023)

HT Viện chủ phát biểu khai mạc triễn lãm 

Các giới tử Xuất gia gieo duyên và Phật tử tham quan xem trưng bày hình ảnh

HT Viện chủ chỉ những ảnh mang đậm nét của khóa đầu tiên 

Sau phần khai mạc triễn lãm  sinh hoạt khóa tu trong suốt chặng đường 10 năm trong phần tổ kết có 234 Nam nữ Phật tử tại gia gieo duyên trong đó có 7  Tăng 6 Ni phát nguyện xuất gia trọn đời. Phật tử  tham dự buổi lễ đã nhìn hình ảnh và ôn lại những kỷ niệm tu tập tại Chùa sống nếp sống của người con Phật tại gia sống đời sống như một người xuất gia có kỳ hạn ( đoản kỳ xuất gia)

Được biết  hằng năm từ 2013 đến nay vào mùa An cư kiết hạ của Chư Tăng kiết giới an cư tại chổ quý nam nữ Phật tử  cũng được cạo tóc xuất gia và được hướng dẫn Thiền Tập ( Thiền đi,thiền ngồi,thiền ăn, thiền nghe chuông và Thiền buông thư..) với các hạnh oai nghi, các buổi Pháp thoại, Pháp đàm sống như một người xuất gia thật thụ trong thời gian phát nguyện cạo tóc ở Chùa.

Chư Ni xuất thân khóa tu đầu tiên cũng về tham dự lễ kỷ niêm 

Quang cảnh chư Tăng và Phật tử đang xem lại  trình chiếu clip 10 năm

HT Viện chủ cùng chư Tăng thực hành Cổ Phật khất thực 

Vào buổi trưa các giới tử XGGD  cùng chư Tăng thường trụ thực hành nghi thức Cổ Phật khất thực trong khuôn viên vườn thiền với sự phát tâm cúng dường thực phẩm của Phật tử đến tham dự buổi lễ.

Thiện Sơn