Quăng đời minh vào chốn Thiền Môn: Hành trình cùng báo Giác Ngộ ( tiếp theo)

260

Chương 7 : Hoài bão phụng sự
… Khóa An cư chùa Vĩnh Nghiêm lần đó cho tôi có dịp thân cận với các vị tăng trẻ tràn đầy tinh thần dấn thân phụng sự. Thầy Đồng Bổn chùa Xá Lợi rất nhiệt tình tham gia văn hóa văn nghệ, trong gia đình thầy Đồng Bổn có hai anh em cùng xuất gia. Thầy Thiện
Minh chùa Kỳ Quang 3 là Phó văn phòng Phật giáo thành phố rất tâm huyết về hoạt động Phật sự. Thầy Đạt Đạo là thị giả của Hòa thượng Thích Trí Thủ, bản tính thầy hòa nhã ít nói mà lại khôi hài khiến mọi người luôn cười vui khi giao tiếp, thầy Đạt Đạo cũng tham gia
diễn giảng lần đầu với tôi tại Vĩnh Nghiêm với đề tài “Ba chất độc phi hóa học” (tham, sân, si) và được giải thưởng. Thầy Minh Hạnh ở Sóc Trăng cùng với một số thầy nơi đó cùng lên Sài Gòn nhập hạ đều là những vị tăng trẻ đầy hoài bão và mong ước về con đường phục
vụ Phật giáo…