Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023

Vấn đáp tu học

Vấn đáp Vấn đáp tu học

Hỏi & Đáp: Cách xưng “Hòa thượng”, “Thượng tọa” và “Đại đức”.

Hỏi: Nhờ giải thích nguyên nghĩa của các cách Tôn xưng "Hòa thượng", "Thượng tọa" và "Đại đức". Đáp:- Hòa thượng: có gốc từ Phạn ngữ: upadhyaya,...

Cúng sao giải hạn

HỎI: Chúng con thấy các chùa đều tổ chức cầu an đầu năm, trong đó có một vài chùa cúng sao giải hạn. Theo...

Hỏi đáp : Biên kiến và Sở tri chướng

Hỏi: Tôi đọc kinh thấy có đề cập đến Biên Kiến và Sở tri chướng , tôi có tra tự điển và một số tài...

Lời dặn của Thầy

“Thầy mong tất cả tụi con từ lớn đến nhỏ đều ý thức trách nhiệm của mình, không phải chỉ đơn thuần là an...

CÁC BÀI VIẾT KHÁC