Thứ Hai, Tháng Ba 30, 2020

Vấn đáp tu học

Vấn đáp Vấn đáp tu học

Hỏi & Đáp: Cách xưng “Hòa thượng”, “Thượng tọa” và “Đại đức”.

Hỏi: Nhờ giải thích nguyên nghĩa của các cách Tôn xưng "Hòa thượng", "Thượng tọa" và "Đại đức". Đáp:- Hòa thượng: có gốc từ Phạn ngữ: upadhyaya,...

Cúng sao giải hạn

HỎI: Chúng con thấy các chùa đều tổ chức cầu an đầu năm, trong đó có một vài chùa cúng sao giải hạn. Theo...

Hỏi đáp : Biên kiến và Sở tri chướng

Hỏi: Tôi đọc kinh thấy có đề cập đến Biên Kiến và Sở tri chướng , tôi có tra tự điển và một số tài...

Lời dặn của Thầy

“Thầy mong tất cả tụi con từ lớn đến nhỏ đều ý thức trách nhiệm của mình, không phải chỉ đơn thuần là an...

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

Sư Ðệ

Thiền sư Bankei có rất nhiều đệ tử đoanh vây để học pháp. Trong số đó có một chú đệ tử nhỏ thường hay ăn...