Quăng mình vào chốn Thiền Môn- Hành Trình cùng báo Giác Ngộ (tiếp theo)

163

CHƯƠNG 4: Cơn mưa đá-  Bát kỉnh pháp là thử thách dành cho tăng

… Nhà bếp chùa Vĩnh Nghiêm tiếp giáp con mương chảy xuôi theo hông chùa và gặp kênh Nhiêu Lộc phía bên kia chảy tới hòa thành một dòng nước đùng đục, sinh sống quanh đó là dân tứ xứ đổ về, những căn nhà mái tôn lụp xụp cao thấp thò thụt, khi trời mưa mùi hôi thối bay khắp nơi ….

HÀNH TRÌNH CÙNG BÁO GIÁC NGỘ – HT. Thiện Bảo – YouTube