Quăng mình vào chốn Thiền Môn : Hành Trình cùng báo Giác Ngộ ( tiếp theo)

123

Chương 2: HÒA BÌNH LÊN TIẾNG KÌA.

Hòa bình lên tiếng kìa Sáng ngày mười sáu sau thời kinh sớm tôi lặp lại lời dặn dò các chú Nguyên Thông, Nguyên Dũng… khi vắng thầy thì đừng có giải đãi, tôi còn dọa là sẽ về bất chợt để kiểm tra, chú nào phạm quy sẽ bị phạt. Các chú hồn nhiên nhanh nhảu vâng dạ và nói thầy đừng có lo. Cứ như tôi đi vắng suốt ba tháng là dịp để các chú được tự lập!

HÀNH TRÌNH CÙNG BÁO GIÁC NGỘ – HT. Thiện Bảo – YouTube