Thứ Bảy, Tháng Chín 30, 2023

Giảng pháp

Giảng pháp

Đức Phật Chuyển Pháp luân

“Bạch đức Thế Tôn! Xin Ngài hãy thuyết pháp! Bạch đức Thiện Thệ, xin Ngài hãy thuyết pháp! Có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời sẽ...

Bảy phương pháp đi đến Giác Ngộ

Con đường thực hành bảy phương pháp đưa đến giác ngộ sẽ đem lại đời sống an vui hạnh phúc, thoát khỏi khổ đau mà Đức Phật đã tuyên bố: "Nước của bốn biển chỉ có một vị duy...

Quán Niệm Hơi Thở (Anapana Sati)

Các bạn có thể bắt đầu pháp quán niệm hơi thở (anapana sati, a-na-pa-ná sa-tị) bằng cách định tâm vào hơi thở vào, hơi thở...

Tu Phước và Tu Huệ

Tu Phước là gieo nhiều hạt giống phước đức (punya), như bỏ tiền vào trương mục tiết kiệm, như giúp người và làm những...

Giới luật là công truyền hay bí truyền?

Trong lời phàm lệ của quyển Tứ Phần giới bổn như thích, Luật sư Hoằng Tán (1611-1685) nói: "Tam thế chư Phật câu thuyết...

Tịnh nhiễm do Tâm(*)

Trong đạo Bụt nguyên thủy có kinh Đại Thiện Kiến Vương. Kinh này cũng có trong tạng Pàli. Đọc kinh này, ta thấy khung...

Con đường trung đạo

Ngày mùng Tám tháng Chạp hàng năm, Phật tử vân tập về chùa dự lễ mừng ngày thành đạo của Đức Phật Thích Ca...

Ngồi lại và Lắng nghe để xây dựng hạnh phúc

Chung sống với nhau trong một đoàn thể hoặc trong gia đình thì bản thân của mỗi người đều có cơ duyên học hỏi...

Cái đẹp ở thuở ban đầu.

Trong cuộc sống, mỗi người đều có cơ hội tiếp xúc với những cái đẹp, dễ thương, hồn nhiên và thơ mộng. Những yếu...

Người tu Phật là người tìm về nguồn an lạc giải thoát

Đề tài chúng tôi nhắc nhở quý vị hôm nay là: “Người tu Phật là tìm trở về nguồn an lạc giải thoát” Quý vị chú...

CÁC BÀI VIẾT KHÁC