Thứ Bảy, Tháng Chín 30, 2023

Giảng pháp

Giảng pháp

Ba phương pháp hành thiền chủ yếu

1. Phương pháp thứ nhất là dùng hơi thở theo dõi hơi thở, không nghĩ gì khác. Phương pháp theo dõi hơi thở ra...

Thân thể là đền thờ tâm linh

Theo tuệ giác của đạo Bụt, thân và tâm không tách biệt. Nếu thân bị ô nhiễm thì tâm cũng trở nên chán chường,...

Đời sống hằng ngày của Đức Phật

Đức Phật có thể được xem là vị giáo chủ hoạt động tích cực và nhiệt thành nhứt trên thế gian. Ngài luôn luôn...

Nhìn lại thân mình

Có một ông lão mù ngồi xin ăn lặng lẽ bên vệ đường. Phố xá đông đúc người qua lại nhưng ai nấy cũng...

Lắng nghe chính pháp

Theo truyền thống, các vị đệ tử học tập chánh pháp trước hết là bằng cách lắng nghe những lời dạy từ kim khẩu...

Tinh thần giải thoát trong giáo lý Phật Đà

Nhân ngày đầu năm, chúng tôi xin nhắc lại mục đích tối thượng của người tu Phật. Nếu chúng ta không biết rõ và...

Muà Xuân và niềm vui học pháp hành pháp

Không phải ngẫu nhiên, Thiền sư Mãn Giác đời Lý mỉm cười nhiệm mầu khi Xuân về hoa mai nở: "Đình tiền tạc dạ...

Pháp Quán niệm tối thượng

Khi Đức Phật sắp nhập Niết-bàn, Tôn giả A-nan than khóc sầu khổ, Ngài dạy rằng mọi sự hiện hữu trên cõi đời này...

Kinh rùa mù tìm bọng cây (Tạp A Hàm, kinh số 406)

Một hôm Phật ở Trùng Các Giảng Ðường bên hồ Di Hầu, tôi nghe như vầy: Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo: Ví...

Đức Phật : con người của mọi thời đại

Gần 25 thế kỷ trôi qua, Đức Phật: một con người có thật trong lịch sử nhân loại - vẫn còn để lại những...

CÁC BÀI VIẾT KHÁC