Thứ Sáu, Tháng Một 28, 2022

Giảng pháp

Giảng pháp

Mười điều biện ma

Trong những ngày được Hòa thượng Viện chủ hướng dẫn cho quý Phật tử phát tâm nhập thất ,HT đã trích quyển " Mười...

Giáo lý Đạo Phật là nền tảng xây dựng hạnh phúc gia đình

Thích Thiện Bảo Để đến với nhau, sống chung với nhau thì mình phải tìm kiếm “một nửa” của mình sao cho phù hợp. Vì...

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

Phật chủng tùng duyên khởi

(Chú thích: Từ đoạn này trở về sau, Niệm Phật Đường sẽ được gọi là chùa, bời vì sau khi thống nhất Giáo Hội...