Thứ Tư, Tháng Sáu 7, 2023

Vấn đáp ứng dụng

Vấn đáp Vấn đáp ứng dụng

6 nguyên nhân phung phí tài sản.

Nhân một buổi sáng đức Phật đi khất thực, thấy chàng Thiện Sanh, con gia chủ, hướng sáu phương lễ bái, đức Phật...

Lợi ích của pháp tu lạy Phật: Lễ Phật như thế nào để được liên tục và tiện lợi?

Phát nguyện và thực hành ngay Khi đã thấy được sự lợi ích thiết thực và cao đẹp, cũng như dễ dàng, không hao tốn...

Gia Đình & Con Cái

Thubten Chodron, là một nữ tu sĩ Phật giáo Mỹ.  Bà đã tu học ở Aán Độ, Nepal và đã đến nhiều nơi trên...

CÁC BÀI VIẾT KHÁC