Thông Báo ” Cổ Phật Khất thực” tại Trung Tâm Thiền Tập Bửu Thọ

1191

Vào lúc 8g30 sáng đến 11g30 ngày chủ nhật ngày 5/7/2020 (nhằm ngày rằm tháng 4 nhuận Canh tý ).sẽ tổ chức “Cổ Phật khất thực”.

HT Viện chủ củng chư Tăng và giới tử XGGD 

Với hình ảnh tăng đoàn đi khất thực luôn là hình ảnh quen thuộc trong thời kỳ đức Phật còn tại thế.Khất thực là một trong những phương pháp giúp người xuất gia giảm bớt tâm tự cao và thực tập hạnh khiêm cung. Với hình ảnh người tu sĩ tay bưng bình bát, đi chân đất nhằm tạo duyên lành cho Phật tử họ cúng dường.

Trong buổi sáng đã nêu nêu, trên con đường Thiền hành “Bước tới thảnh thơi” vừa mới hoàn thiện xong  tham gia “Cổ Phật khất thực” cùng quý Chư Tăng Ni, còn có trên 40 giới tử XGGD đang tu tập tại Bửu Thọ và đông đảo Phật tử gần xa khắp nơi cùng tề tựu về Thiền Tập Bửu Thọ tham gia ngày lễ “Cổ Phật Khất Thực” theo truyền thống hằng năm  trong mùa an cư kiết hạ và XGGD.