Tặng học bổng cho GĐPT Bửu Thọ và học sinh nghèo

1464

Ngày 12/9/2020  TTTT Bửu Thọ đã trao  tặng tập và học bổng cho các em“ GĐPT Bửu Thọ và những học sinh nghèo trong xã Mong Thọ A . “Qũy học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ” đã được thành lập gần 4 năm qua, học bổng này được phát năm học 2 lần (vào đầu học kỳ mới, mỗi xuất từ 2 đến 4 triệu tùy vào cấp học), để tiếp tục được nhận học bổng này thành tích học tập từ khá giỏi và đạo đức hạnh kiểm tốt trở lên, là người con ngoan trong gia đình và hàng tuần các em phải thường xuyên đến Chùa Bửu Thọ sinh hoạt Phật pháp.

Trong những năm qua với quỹ học bổng này đãgiúp đỡ trên 25 em học sinh – sinh viên vượt khó học tốt, đa phần các em nhận học bổng này thuộc diện gia đình rất khó khăn, lo cho các em tiếp tục học chia sẽ với các phụ huynh trong việc giúp các em đến trường.

Thiện Tín