Niệm hoan hỷ hòa lẩn xúc động

562
Lời Tòa soạn: Trong ngày lễ rót đồng đúc tượng Đức Bổn Sư ,HT Viện chủ đứng trước sự trang nghiêm của Chư Tăng Bửu Thọ và hàng trăm Phật Tử tham dự,trước sự chứng minh của năng lượng Tăng Thân,sự mầu nhiệm của Đất trời với ngọn lữa của 5 lò đồng đang cháy cao trên 2 mét trong lò đồng xôi đỏ như núi lữa chuẩn bị phun trào. Tất cả Phật tử tâm thành mỗi người một thẻ đồng đang hướng tâm thành góp phần tạo nên tế bào Đức Thế Tôn. bằng những thẻ đồng Với giọng trầm hùng của HT Viện Chủ đọc một đoạn ” địa xúc “,nghe tới đâu nước mắt tôi chảy trên má lăn xuống bờ môi cảm nhận mằn mặn, không phải tôi khóc mà sao lòng cứ trào dâng niềm cảm xúc.
Xin được ghi lại bài “Địa xúc ” hôm đó nhằm chia sẽ với quý Phật tử và những ai có duyên dự buổi lễ rót đồng tại Chùa Bửu Thọ ngày 16.02 năm Tân Sửu.
( Phật tử Trí Hải Tâm kính ghi và đảnh lễ)
HT viện chủ đọc lời địa xúc
“.. Bạch đức Thế Tôn, trong thời gian hóa thân Thích Ca Mâu Ni của Ngài còn tại thế, đức Thế Tôn đã để hết cuộc đời để làm việc độ sanh.
Hồi ấy không có máy bay, tàu điện, xe lửa hay xe buýt. Vậy mà đức Thế Tôn đã có mặt nhiều lần trong bao nhiêu quốc gia miền lưu vực sông Hằng. Đức Thế Tôn đã chỉ đi bộ. Mà bước chân nào Ngài cũng đi trong chánh niệm. Ngài đem tới mọi nơi năng lượng vững chãi và thảnh thơi của Ngài. Ngài đã thực tập phép hiện pháp lạc trú trong bốn mươi lăm năm hành đạo và hóa độ. Ngài đã độ từ vua quan, tướng lãnh, đạo sĩ, thương gia, trí thức, phú hộ, nông dân cho đến
tướng cướp, gái bán hoa và người đổ phân. Sự nghiệp của Ngài rất vĩ đại và đã được tiếp nối lâu dài trong tương lai. Chúng con đệ tử của Ngài, chúng con nguyện hết lòng thực tập để tham dự vào sự nghiệp ấy.
Bạch đức Thế Tôn, Ngài là một đứa con của trái đất và Ngài đã chọn trái đất để làm đạo tràng hành đạo của Ngài. Trong quá trình tu tập và giáo hóa, đức Thế Tôn đã đào tạo nên biết bao nhiêu vị Bồ-tát có khả năng bảo hộ hành tinh xinh đẹp này. Con nhớ trong hội Pháp Hoa, vào lúc Tùng Địa Dũng Xuất, đức Thế Tôn đã gọi các vị Bồ-tát ấy ra trình diện và hàng trăm ngàn vị đã xuất hiện từ dưới mặt đất. Các vị ấy đã hứa với đức Thế Tôn là sẽ ở lại chăm sóc mãi mãi cho hành tinh này và cũng để nối tiếp sự nghiệp của đức Như Lai.
Bạch đức Thế Tôn, con cũng là một đứa con của trái đất và con cũng muốn góp phần vào việc bảo hộ hành tinh xinh đẹp của chúng ta. Concũng muốn làm một vị Bồ-tát nhỏ trong số vô lượng những vị Bồ-tát tùng địa dũng xuất. Con xin nguyện cùng ở lại với tăng thân của đức Thế Tôn để tiếp tục sự nghiệp độ sanh của Ngài.
Cùng Tăng thân xin nguyện ở lại trong cõi đời làm việc độ sanh.
Giờ phút này sông núi chứng minh, cúi xin đức Từ Bi nhiếp thọ.
Con đã được biểu hiện từ đất mẹ, con sẽ trở về đất mẹ để tiếp tục được biểu hiện hàng triệu lần nữa, để cùng với Tăng thân con làm công việc chuyển rác thành hoa, bảo hộ sự sống và xây dựng một tịnh độ ngay trên mặt đất này. Chúng con biết chất liệu hiểu biết và thương yêu là chất liệu căn bản để xây dựng nên tịnh độ. Cho nên,
chúng con nguyện là trong mỗi giây phút của cuộc sống hàng ngày chúng con sẽ nỗ lực chế tác chất liệu hiểu biết và thương yêu…”