Lễ Hằng Thuận

735


Ngày 04/12/2019 TTTT Bửu Thọ đã tổ chức lễ Hằng Thuận cho 2 Phật tử Trần Huỳnh Duy -Pháp danh Tâm Đạt sinh năm 1990, kết hôn với Lê Quỳnh Như – Pháp danh An Tâm sinh năm 1995. Buổi lễ với sự chứng minh của Hòa thượng Thích Huyền Thông – Thành viên HĐCM GHPGVN, Hòa thượng Thích Thiện Bảo – Viện chủ Chùa Bửu Thọ cùng chư tôn đức Tăng Ni và khoảng 100 khách của hai họ Trần -Lê cùng quý Phật tử chùa Bửu Thọ tham dự chúc mừng.

Sau nghi thức chúc phúc cầu an với bài Kinh Phứơc Đức là phần hai Phật tử đọc 4 điều trong “ Hiệp ước chống chung an lạc”. Tiếp đến là pháp thoại trao nhẫn cưới do HT Thích Thiện Bảo khuyến tấn hai tân lang,tân nương trong việc thực hiện đời sống vợ chồng theo lời Phật dạy.
Kết thúc là buổi lễ cúng dường trai Tăng và tiệc chay của gia đình chiêu đãi hai họ.