Hội từ thiện Đồng Cảm

1596

Hội từ thiện Chùa Bửu Thọ được thành lập vào ngày 24 tháng 7 năm 2004 với sự chứng minh của chư tôn đức bổn tự và được điều hành của các tiểu ban.

Ban chứng minh:
Hòa thượng viện chủ Thích Thiện Bảo
Thượng tọa trụ trì Thích Minh Hiệp

Các ban điều hành và đối tác tài trợ:

Bắt “Nhịp Cầu Yêu Thương
Phụ trách: Phật tử Thiện Lý (Nguyễn Văn Sáu)
Tài trợ: Các mạnh thường quân

Xây cất “Mái Ấm Yêu Thương
Phụ trách: Đạo hữu Trần Dũng Chiến
Tài trợ: Quý Phật tử và các nhà hảo tâm

Cấp hòm cho người mất (nghèo)
Phụ trách: Đạo hữu Nguyễn Văn Hoàng
Tài trợ chính: Phật tử Diệu Hạnh (Lê Thị Phương Uyên) & Nhóm Tùy Duyên (Tp.HCM)

Hỗ trợ gạo hàng tháng cho người già nghèo, neo đơn
Phụ trách: Đạo hữu Trần Dũng Chiến
Tài trợ: Đạo hữu Nhật Nguyễn (Mỹ quốc)

Chương trình “Ươm Mầm Trí Tuệ”
Trưởng Ban: Phật tử Hoa Đức (Danh Thị Oanh)
Phó Ban: Phật tử Thiện Châu (Hồ Tuấn Ngọc)
Thủ quỹ kiêm thư ký: Phật tử Diệu Thủy – Lê Thị Hồng Hạnh
Điều hành lớp học “Ươm Mầm Trí Tuệ”: Phật tử Huệ Linh Tâm (Trần Cẩm Vân) dạy môn Anh Văn
Tài trợ: Quý Phật tử và các nhà hảo tâm.