Chùa Nguyên Hương tổng kết khóa tu ” Một ngày một niềm vui”

911

Ngày 29/12/2019 tại phòng Thiền Chùa Nguyên Hương Q.3 TP HCM đã tổ chức tổng kết phát thưởng cho 30 hành giả đã tinh tiến tu trong 11 kỳ/2019, trong đó một kỳ phiển bản dã ngoại tại Chùa Hương Ninh huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng.

Theo HT viện chủ phương hướng năm 2020 sẽ cải tiến từ những buổi pháp thoại, Pháp đàm giao cho quý thầy thuộc TTTT Bửu Thọ và Nguyên Hương hướng dẫn tạo một không khi học Phật vui tươi đúng như chủ đầ khóa tu đề ra.