Chiếc Cùm Bằng Ngọc

736

Thuở xưa, có một nàng công chúa bị quân địch bắt về giam giữ tại một
hang núi nọ. Quân giặc trói nàng bằng một chiếc cùm bằng sắt, nạn nhân
liền phản đối ấm ĩ, lúc nào cũng tìm cách thoát thân.
Cuối cùng bọn giặc nhốt nàng vào một chiếc lầu sơn son thếp vàng thật
đẹp, đổi chiếc cùm bằng sắt bằng chiếc cùm vàng nạm ngọc… Nạn nhân liền
đổi giận làm vui, nghĩ rằng từ nay mình được sở hữu cả một gia tài khổng lồ
nên đành cam chịu cảnh tù tội, không bao giờ nghĩ cách thoát thân nũa.
Em thân mến!
Những chiếc cùm dù có làm bằng phẩm lượng khác nhau đi nữa, chúng
cũng có cùng mục đích là trói buộc, tước đoạt sự tự do của chúng ta. Cởi bỏ
một chiếc cùm bằng sắt, bằng gỗ… tuy là khó thật nhưng so với chiếc cùm
bằng vàng bạc, kim cương… thì mới là thiên nan vạn nan. Những người bị
trói bằng chiếc cùm quý có thể tự tử chết nếu được giải thoát. Em có thấy
điều ấy không?
Có lẽ vì thế mà kinh Kim Cang có câu:
“Pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp”, nghĩa là “Cùm vàng cũng
phải cởi nữa là cùm bằng kẽm gai chăng?”

NS Như Thủy