Lời tri ân hùn phước – Trùng tu Đại Hùng Bửu Điện

10

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch: Chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng Ni.
Kính thưa: Quý nam nữ Phật tử cùng quý đạo hữu xa gần.

Chúng con thành kính cảm niệm công đức của quý Tăng Ni và sự đóng góp của quý nam nữ Phật tử  trong thời gian qua đã góp phần cho việc xây dựng trùng tu Đại Hùng Bửu Điện nhân Vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm (16/2/Mậu Tuất nhằm 01/4/2018) đến nay, nếu không nhờ sự thương tưởng của chư Tăng Ni với  sự hùn phước của quý Phật tử, đạo hữu  xa gần thì khó có  thể đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành được các hạng mục cơ bản (bê tông, cốt thép, mái và tường).

Bên cạnh những gì đã hoàn tất, hiện công trình còn thiếu các hạng mục như:

  • Gạch nền.
  • Nước sơn.
  • Hoa văn, phù điêu.
  • Đèn chiếu sáng, .v.v…

Đặc biệt là tượng đức Bổn Sư bằng đồng cao 3,5 mét.

Hy vọng trong thời gian tới, chúng con sẽ  được tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần của chư tôn đức Tăng Ni, cũng như của quý Phật tử, đạo hữu  xa gần để ngôi Tam Bảo sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhờ đó mà việc tu học của quý Phật tử đang tham gia  tu học được thành tựu viên mãn.

Trước thềm năm mới, chúng con kính chúc quý ngài thân khỏe tâm an, Phật sự viên thành. Thân chúc quý Phật tử, đạo hữu cùng gia đình mọi việc hanh thông, an lành hạnh phúc.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
Bửu Thọ, Xuân Canh Tý – 2020
TM Ban Tổ chức xây dựng Chùa Bửu Thọ
Kính chúc