Ryonen

208

Ryonen là một thiếu nữ xuất thân từ một gia đình vương giả. Nàng được
gia đình cho phép xuất gia vào năm 25 tuổi và hãy còn rất đẹp.
Sắc đẹp của Ryonen gây ra nhiều rắt rối không một thiền sư nào dám
nhận nàng vào tu viện vì một lý do duy nhất là dung nhan của Ryonen sẽ gây
xáo trộn cho đồ chúng họ.
Ryonen liền lấy cái bàn ủi nóng xóa đi cái chướng ngại cuối cùng ấy.
Nàng đã viết lên tấm gương soi những dòng chữ đánh dấu sự thành công của
mình:
“Ngày xưa ta đốt hương trầm
Ướp xông những chiếc quần hồng áo sa
Muốn làm khất sĩ ta bà
Chính tay ta đốt mặt hoa của mình.”
Về sau, Ryonen trở thành một thiền sư đắc đạo.
Sư tịch vào năm 66 tuổi.
PC: Có vô số thiền sư ni, khỏi đốt mặt cũng không gây rắc rối cho ai
ngoài chính mình.

Ns Như Thủy