Luật

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐGĐ Quảng Đức
14/01/2013 08:21 (GMT+7)
Kích cỡ chữ: GiảmTăng
Theo tinh thần phiên họp ngày 27/5/2013 của chư Tôn Đức Thường Trực Ban Trị sự  GHPGVN TP. Hồ Chí Minh về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại Giới Đàn “Quảng Đức” nhằm để hoàn thiện các công tác về thủ tục.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

 

Số: 269/ TB/ BTS-PGTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  10  tháng  6  năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại Giới Đàn “Quảng Đức”

PL.2557 - DL.2013

 

Kính gửi:     - Quý Ban Trị sự GHPGVN 24 Quận/ Huyện

  - Hội đồng Điều hành HVPGVN tại TP.HCM             

- Ban Giám hiệu các Trường Phật học tại Tp. HCM.

                                         - Chư Tôn Đức Tăng - Ni Trụ trì các Tự viện trong thành phố.

 

Kính bạch chư Tôn Đức,

- Căn cứ thông báo số 116 ngày 1/4/2013 của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, nội dung phổ biến việc tổ chức Đại Giới Đàn "Quảng Đức" PL.2557 - DL. 2013 nhằm tạo điều kiện cho Giới tử có nhu cầu thọ trì giới Pháp để tu học.

- Căn cứ tinh thần phiên họp ngày 27/5/2013 của chư Tôn Đức Thường Trực Ban Trị sự  GHPGVN TP. Hồ Chí Minh về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại Giới Đàn “Quảng Đức” nhằm để hoàn thiện các công tác về thủ tục.

Nay, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh xin được thông báo như sau:

- Đại Giới Đàn “Quảng Đức” do Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh tổ chức sẽ được diễn ra trong tuần lễ từ ngày mùng 5/ 8/ Quý Tỵ đến ngày 11/ 8/ Quý Tỵ (tức từ ngày thứ Hai 9/9/2013 đến Chủ Nhật 15/9/2013).

Về thời gian nhận hồ sơ thọ giới từ Ban Trị sự các Quận/ Huyện nộp về Văn phòng Ban Trị sự, Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM sẽ có thông báo hướng dẫn cụ thể.

Vì sự nghiệp Truyền Đăng Tục Diệm - Tiếp Dẫn Hậu Lai - Báo Phật ân Đức, kính đề nghị chư Tôn đức hoan hỷ phổ biến rộng rãi nội dung thông báo này.


             Kính chúc chư Tôn Đức Pháp thể khinh an - Phật sự viên thành.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VP.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Trưởng Ban

 (Đã ký)

Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG


 

 

VIDEO

HÌNH ẢNH

Copyright@2017 ChuyenPhapLuan.com
Xin ghi rõ nguồn trích dẫn từ website này.

Mọi ý kiến đóng góp,gởi bài vui lòng gởi về:
Địa chỉ: Chùa Bửu Thọ - ấp Hòa Thuận 2, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
Email: info@chuabuutho.vn
Powered by: Sacomtec