Hòa thượng Thích Phổ Chiếu tân viên tịch
Kích cỡ chữ: GiảmTăng


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ 

-----oOo-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

CÁO PHÓ

- BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP.HỒ CHÍ MINH

- BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN 3

- ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN 3

- MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

Vô cùng kính tiếc báo tin:

HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ CHIẾU

Tự NHỰT VIÊN

Thế danh ĐOÀN VĂN NGÀN

- Phó Trưởng ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Quận 3

- Nguyên Chánh Đại diện Phật giáo Quận 3

- Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân Quận 3, khóa IV

- Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 3

- Trưởng Tông môn Tổ đình Linh Nguyên - Phước Tường

- Viện Chủ Chùa Đại Hạnh – Quận 3

Vì niên cao lạp trưởng, HÒA THƯỢNG đã thu thần viên tịch vào lúc 06 giờ 50, ngày 26 tháng 6 năm Quý Tỵ  (thứ Sáu, ngày 02/8/2013) tại Chùa Đại Hạnh - Quận 3.

 Trụ Thế:  76  năm

 Hạ Lạp :  56   năm

     Lễ nhập Kim quan được cử hành vào lúc 14 giờ 00 ngày 26 tháng 6 năm Quý Tỵ (02/8/2013) và được tôn trí tại Chùa Đại Hạnh – số 268Bis Lý Thái Tổ, phường 1, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

     Lễ viếng bắt đầu vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

  Lễ Truy niệm và cung tống Kim quan vào lúc 06 giờ 00 ngày 30/6/Quý Tỵ (06/8/2013), sau đó nhập Bảo tháp vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày tại Tổ đình Phước Tường – 16  Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

Kính cung thỉnh chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng – Ni quang lâm Chùa Đại Hạnh trợ niệm, cầu nguyện và cung tống Kim quan Hòa thượng đến nhập Bảo tháp tại Tổ đình Phước Tường được thập phần viên mãn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2013

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ GHPGVN QUẬN 3

VÀ MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

Trưởng Ban Tổ Chức

(đã ký)

Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

 

 

  • Copyright © ChuyenPhapLuan.com
  • Địa chỉ:
  • Phone:
  • Email: