Chùm ảnh: Đại hội đại biểu PG quận 5 lần thứ VIII
Kích cỡ chữ: GiảmTăng

Xin giới thiệu chùm ảnh về Đại hội đại biểu lần thứ VIII Phật giáo quận 5, chính thức khai mạc ngày 29-3 tại giảng đường chùa Vạn Phật (văn phòng BĐD).

BTN_0020.JPG

BTN_0077.JPG

BTN_0084.JPG

BTN_0079.JPG

BTN_0030.JPG

BTN_0043.JPG

BTN_0022.JPG

BTN_0045.JPG

BTN_0047.JPG

BTN_0052.JPG

BTN_0060.JPG

BTN_0062.JPG

BTN_0088.JPG

BTN_0068.JPG

BTN_0027.JPG

BTN_0034.JPG

Bảo Toàn (GNO)
  • Copyright © ChuyenPhapLuan.com
  • Địa chỉ:
  • Phone:
  • Email: