Lịch thuyết giảng Phật Pháp tại TP.HCM, Chủ Nhật 23-6-2013 (16-5 Quý Tỵ)
Kích cỡ chữ: GiảmTăng
  • Copyright © 2013 Thành Hội Phật Giáo TP.HCM
  • Địa chỉ: 243 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
  • Phone: (08)39271243-(08)38346090
  • Email: phatgiaothanhpho@gmail.com
  • Chỉ đạo thực hiện: Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Hòa thượng Thích Nhật Quang